Nuvolar Business ERP

Vállalati CRM, értékesítési terulet - CRM modul

Az ügyfélkapcsolat-kezelés a vállalat saját partnerei felé irányuló folyamatainak hatékonyabbá tételét teszi lehetővé. Az értékesítési szakterület támogatását megvalósító megoldás az értékesítők, ügyfélmenedzserek, valamint a front office munkatársak munkáját segíti. A Nuvolar Business CRM modul lehetőséget teremt, hogy a vállalat szervezeti felépítéséhez illeszkedő, ügyfélközpontú folyamatok kerüljenek kialakításra, követésre. Az értékesítési folyamatok hatékonyságának növeléséhez olyan lehetőségeket kínál, mint a partner minősítés, vevői kedvezmény-kezelés, kapcsolatfelvételek rögzítése és áttekintése, továbbá használatával könnyen és átláthatóan szervezhetőek marketing kampányok. A modul által kínált funkcionalitás könnyű és gyors árajánlat, valamint megrendelés (elő)készítést tesz lehetővé, továbbá ügyfélközpontú kialakításával az értékesítési folyamatok megrendelést követő szakaszai, valamint az az ügyfelek elégedettsége is nyomon követhető.

Kontrolling és döntéstámogatás - DSS modul

A döntéstámogatás a vállalat saját folyamatainak elemzésével, a különböző szakterületektől származó adatok értékelésével, vizualizálásával riportba foglalásával teszi hatékonyabbá a működést. A megoldás a kontrolling munkakörben dolgozók, szakterületi vezetők, valamint a menedzsment munkáját támogatja. Nuvolar Business DSS modul lehetőséget biztosít a terv-tény adatok összevetésére és a menedzsment számára biztosítja a belső (vezetői) számviteli információkat. A modul által kínált funkcionalitás lehetővé teszi üzleti célok tervezését, azok megvalósulásának nyomon követését.

Beszerzési, logisztikai terület - Beszerzési modul

Az áruforgalmi tevékenység során a vállalat a működéséhez szükséges eszközöket és az áru forgalmához szükséges készleteket szerzi be a zavartalan és akadálymentes munkavégzés érdekében, azzal a céllal, hogy a vevőkör keresletét mennyiségben és választékban a lehető legteljesebb árualappal elégítse ki. A megoldás a beszerzési, valamint logisztikai tevékenységet végző munkatársak napi munkavégzését egyszerűsíti, hatékonyabbá téve a vállalat áruforgalmát. A modul által kínált funkcionalitás lehetővé teszi a raktárak, készletek, raktári mozgások nyilvántartását, nyomon követését, továbbá a beszerzés, bevételezés folyamatát egyszerűsíti a rendszerben rögzített üzleti tranzakciók (szállító megrendelés, vevői megrendelés, stb.)  integrálásával.

Gyártásirányítási rendszer - MES

A gyártásirányítási rendszer a vállalat gyártási folyamatainak tervezését, végrehajtását, ellenőrzését biztosító tevékenység optimalizálását végzi. Nuvolar Business MES a gyártásban résztvevő munkatársak és döntéshozók számára szolgáltat információkat a gyártásban résztvevő személyek, nyersanyagok, gépek, kapacitások tekintetében. A megoldás lehetővé teszi az alapanyagok, alkatrészek, félkész termékek, késztermékek készletszint optimalizálását, továbbá gyártási receptek kezelésével lehetőséget biztosít a gyártási folyamat hatékony tervezésére, követésére. A modul által kínált funkcionalitás lehetővé teszi az egyedi termékek gyártása / összeszerelése során megjelenő szolgáltatások vagy egyéb tevékenységek gyártásba építését, valamint biztosítja az emberi és gépi munkavégzést vagy annak minőségét rögzítő dokumentumok, dokumentációk előállítását, nyilvántartását.

Táv és csoportmunka támogatás - PMS

A táv és csoportmunka támogatási rendszer a vállalat munkafolyamataiban megjelenő feladatok delegálását, nyomon követését, ellenőrzését akár távolról is lehetővé tevő integrált megoldás. A Nuvolar Business PMS a vállalat szervezeti felépítéséhez illeszthető munkacsoportok, projekt résztvevők, egyének feladatait teszi elérhetővé a szervezet IT infrastruktúráján belülről, vagy biztonságos (védett / titkosított) kapcsolattal az interneten keresztül. A megoldás lehetővé teszi a projekt központú vagy ad-hoc feladatkezelést, a munkavégzők közötti kommunikációt, továbbá a feladatok elvégzéséhez szükséges információk, dokumentumok, elektronikus állományok egységes, központi felületen történő elérését, egymás közötti megosztását.

Pénzügyi, számviteli terület - pénzügy -számviteli modul

A pénzügy-számviteli folyamatinak szoftveres lefedésével a vállalat megfeleltetheti gazdálkodását az aktuális, releváns pénzügyi és számviteli jogszabályok elvárásainak. A pénzügy-számviteli modul, a szakterületen dolgozó munkatársak munkáját segíti. A Nuvolar Business pénzügy-számviteli modulja folyamatosan követi a vállalat üzemgazdasági- és pénzügyi eredményességét, valamint megfelel a beszámolási és könyvvezetési előírásoknak. A megoldás lehetővé teszi a szállítói kötelezettségek és vevői követelések naprakész nyilvántartását, továbbá a rövid- és hosszabb távú likviditási tervek készítésével támogatja a vállalat pénzügyi tervezhetőségét. A modul által kínált funkcionalitás lehetővé teszi a vállalat tárgyi eszközeinek, pénzeszközeinek nyilvántartását, valamint főkönyvi és adóanalitikák, kimutatások és bevallások készítésével teszi hatékonyabbá a vállalat működését.

Internetes értékesítés (vállalati webáruház) - Webshop modul

A webáruház a vállalat termékeinek és szolgáltatásainak értékesítését teszi lehetővé az Interneten keresztül, ezáltal megkímélve a vállalatot a fizikai térben létrehozott üzletek létesítésének és üzemeltetésének költségétől, továbbá egyszerűsíti a logisztikai folyamatokat. A webáruház modul az értékesítésben / online értékesítésben érintett munkatársak feladatait egyszerűsíti le, valamint az üzleti tranzakciókat automatizálja. Nuvolar Business Webshop modul a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést kínál. A megoldás lehetővé teszi a vevői rendelések fogadását, követését, továbbá elektronikus fizetési módokat támogatva (pl.: bankkártyás fizetés, SimplePay, stb.) egyszerűsíti az üzleti tranzakciókat.

Munkafolyamat-irányítási rendszer - WFM

A munkafolyamat-irányítási rendszer a vállalat nagyszámú, jól meghatározható kimenetelű, folyamatba szervezhető feladathalmazainak kezelését támogató szoftver-megoldás. A munkafolyamat-irányítási rendszer azon munkatársak munkáját könnyíti meg, akik több szereplős, esetekként több szakterületet érintő folyamatokhoz kapcsolódó feladatok véghezviteléért, nyomon követeséért felelnek. Nuvolar Business WFM a munkafolyamatok tervezhetőségével, nyomon követésével, lebonyolításával, kiértékelésével segíti a határidők, minőségi paraméterek (a tervezett) kereteken belül tartását. A megoldás lehetővé teszi a munkafolyamatok, munkacsoportok, egyének, feladatok összerendelését, továbbá folyamatleltár kezelésével és folyamattérkép megjelenítéssel segíti a tervezett, folyamatban lévő, lezárt ügyek kezelését.

Elektronikus iratkezelési rendszer - DMS

Az elektronikus iratkezelési rendszer a vállalat elektronikus és papír alapú dokumentumait, iratait nyilvántartó és rendszerező szoftver megoldás. Nuvolar Business DMS az adminisztrációval, iktatással foglalkozó munkatársakon kívül minden olyan felhasználó munkáját egyszerűsíti, akik elektronikus vagy papír alapú dokumentumokat használnak a munkájuk végzéséhez. A megoldás lehetővé teszi a rendszerbe került elektronikus vagy a papír alapú dokumentumok leíró információit tartalmazó adatok közötti keresést, a dokumentumok rendszerezését, csoportosítását, ügyfelekhez, üzleti vagy egyéb tranzakciókhoz, ügyekhez, projektekhez, munkafolyamatokhoz, felhasználókhoz való rendelését.

Adott funkcionális területhez kapcsolódó Távoli IT üzemeltetést támogató rendszer - HelpDesk

A Távoli IT üzemeltetést támogató rendszer a vállalat által használt IT infrastruktúra, IT eszközök kapcsán felmerülő üzemeltetési, hibaelhárítási feladatok kezelését, ütemezését támogató szoftver megoldás. Nuvolar Business HelpDesk azon munkatársak munkáját könnyíti meg, akik az IT infrastruktúra és eszközök üzemeltetésével, javításával foglalkoznak. A megoldás segíti az új munkavállalók gyors munkába állását, a munkavállalók IT eszközeinek karbantartását, valamint a felmerülő hibákra adott válaszidő csökkentését azáltal, hogy a rendszerben nyilvántarthatóak a különböző munkakörökhöz, munkacsoportokhoz, projektekhez rendelt IT infrastruktúra igények, tényadatok. A megoldás lehetővé teszi a hiba / igénybejelentések több csatornán keresztüli fogadását, rögzítését, továbbá a rendszerbe került információkból automatikusan bővíti, a felhasználók által is elérhető, szerkeszthető tudásbázist.